Hieronder vindt u het programma van de komende lezingen van Amicitalia.


Caravaggio: een revolutie in Rome

9 februari 2018 om 19.30

Kortstondige revolutie in Rome: Caravaggio.
Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1571-1610), weet de laat-Manieristische kunst van de Eeuwige stad aan het einde van de 16e eeuw te schudden: de unieke combinatie van zijn eigen Lombardijsche achtergrond (chiaroscuro, naturalisme en volksdevotie) met de voorbeelden van de hoge Renaissance, die hij in Rome treft, zorgt voor revolutionaire meesterwerken. Herkend in haar baanbrekende karakter door zulke artiesten als Rubens en Rembrandt – en, een paar decennia lang, door een ware legioen navolgers – de kunst van Caravaggio zal wel snel in discrediet gebracht worden door de alomtegenwoordige classicisme de legendarische biografie van de artiest zelf.
 Foto: Cena in Emmaus, 1601.  London National Gallery.
Informatie
Voertaal lezingen: Nederlands
Adres: Bibliotheek, Hilversum (’s Gravenlandseweg 55)
Docent: Stefano Giani
Entree: 12,5 euro p.p. (reeks van 3 of meer lezingen, 10 euro p.p.)
Reserveren: info@amicitalia.nl
Online reserveren: www.amicitalia.nl/lezing-reserveren
Telefonisch: 035-6834082

Haat-liefde relatie met Italië: de Prerafaëlieten

9 maart 2018 om 19.30

Ook los van haar tegenstrijdige relatie met de kunst en cultuur van Italië tegen de academisme van Rafael, maar geheel in de ban van Dante Alighieri – is het belang van de Pre-Rapahelite Brotherhood (PRB), gesticht in 1848, moeilijk te onderschatten: gesteund door kunstcriticus John Ruskin en onder leiding van Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt en John Everett Millais, wisten de Prerafaelieten de verhouding te veranderen tussen de officiële beeldtaal van de Kunstacademie, de Renaissance traditie en de creatieve insteek van de individuele artiest. De nieuwe route die daaruit voortkwam is van enorme betekenis geweest niet alleen voor de ontwikkeling van de Engelse kunst tot diep in de 20e eeuw, maar meer in het algemeen voor een bepaalde (beeld)cultuur omtrent natuurgetrouwheid van de schilderkunst, vrouwelijke schoonheidsidealen en fantastische literatuur (Tolkien en The Lord of the Rings).

Foto: Mariana, door Millais, naar een gedicht van Tennyson: de angstige Mariana, die vreest dat haar geliefde niet meer terug zal keren, staat in contrast met de annunciatie op het glas-in-loodraam. (Bron: wikipedia.org)

Informatie
Voertaal lezingen: Nederlands
Adres: Bibliotheek, Hilversum (’s Gravenlandseweg 55)
Docent: Stefano Giani
Entree: 12,5 euro p.p. (reeks van 3 of meer lezingen, 10 euro p.p.)
Reserveren: info@amicitalia.nl
Online reserveren: www.amicitalia.nl/lezing-reserveren
Telefonisch: 035-6834082

Figuratief of abstract: Renato Guttuso en Alberto Burri

13 april 2018 om 19.30

De hele 20e eeuw heeft zich ontwikkeld – op het gebied van de Europese en Noord-Amerikaanse schilderkunst – in het teken van de ‘strijd’ tussen de figuratieve en de abstracte beeldtaal. Als Amedeo Modigliani, aan de ene kant, en de Futuristen, aan de andere, kunnen beschouwd worden als de Italiaanse vertegenwoordigers van de twee tendensen aan het begin van de eeuw, het zijn zonder twijfel Renato Guttuso (1911-1987) en Alberto Burri (1915-1995) die de figuratieve dan wel abstracte fakkel in de tweede helft van de eeuw hebben overgenomen en verder ontwikkeld in een persoonlijke interpretatie waar, naast zuivere artistieke overwegingen, ook nog ruimte is geweest voor het verwerken van de (traumatische) historische gebeurtenissen van hun eigen tijd.
Foto: Telefoni. L’incomunicabilità Renato Guttuso
Informatie
Voertaal lezingen: Nederlands
Adres: Bibliotheek, Hilversum (’s Gravenlandseweg 55)
Docent: Stefano Giani
Entree: 12,5 euro p.p. (reeks van 3 of meer lezingen, 10 euro p.p.)
Reserveren: info@amicitalia.nl
Online reserveren: www.amicitalia.nl/lezing-reserveren
Telefonisch: 035-6834082

Over de docent

Stefano Giani is kunsthistoricus, cum laude afgestudeerd in Milaan met een scriptie over de 16e eeuwse Venetiaanse schilder Lorenzo Lotto. Naast zijn ervaring als wetenschappelijk onderzoek heeft hij ook jarenlang lezingen en cursussen op het gebied van kunstgeschiedenis gegeven over allerlei onderwerpen. Hij heeft o.a. artikelen geschreven voor de tijdschriften “Arte Lombarda” en “Venezia Cinquecento” en voor de Nederlandse “Incontri”. Hij heeft ook met verschillende instellingen samengewerkt, o.a. De Accademia Carrara in Bergamo, de National Gallery of Art in Washington, het Van Gogh Museum in Amsterdam, de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs in Amsterdam waarvoor hij o.a. de cursus over de Spaanse kunst heeft gegeven.