Netwerk voor de liefhebbers van de Italiaanse taal en cultuur

Categorie: Amicitalia

Spaanse Meesters uit de Hermitage in Hilversum

De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya

Op zaterdag 28 november 2015 opent de Hermitage Amsterdam de langverwachte kunsttentoonstelling Spaanse Meesters uit de Hermitage. De wereld van El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya. Meer dan zestig meesterwerken, met topstukken als De apostelen Petrus en Paulus van El Greco (1587–92), Velázquez’ Portret van graaf-hertog Olivares (ca. 1638), Murillo’s Onbevlekte Ontvangenis (ca. 1680) en Goya’s Portret van de actrice Antonia Zárate (1810–11), naast schilderijen van leerlingen en latere schilders, tot en met Picasso.

Opmerkelijk in de werken van de grote Spaanse schilders is een schitterende samenkomst van het spirituele en het theatrale. Beïnvloed door de Italianen ontwikkelden El Greco, Ribera en Zurbarán een herkenbare Spaanse karakteristiek, met nog intensere licht-donkercontrasten.

Info: http://www.hermitage.nl/

Over deze Spaanse meesters en invloed van de Italiaanse kunst houden we een aantal lezingen in de Bibliotheek Hilversum:

13 november 2015 om 19.30 uur: De Spaanse Renaissance tussen religie, Vlaanderen en Italië. Het fenomeen El Greco.
22 januari 2016 om 19.30 uur: El siglo de oro: Zurbaran, bodegones, Ribera, Murillo

 

 

 

Googleart: Uffizi a portata di clic

Vorreste rivedere La nascita di Venere di Botticelli o rivivere il brivido dello sguardo di Medusa del Caravaggio? Detto fatto, basta andare su: http://www.googleartproject.com/.  Opere di famosi musei tra cui l’immancabile National Gallery di Londra, il Van Gogh Museum di Amsterdam e gli Uffizi di Firenze sono letteralmente a portata di mouse. Provare per credere.

Googleart: musei online

Google, l’onnipresente colosso dell’informatica si è dato alla cultura con il suo progetto GoogleArt.  Utilizzando la tecnica già sviluppata per Streeview, il programma consente di passeggiare virtualmente nei musei più famosi del mondo, cliccare sulle opere, leggerne i dettagli e la descrizione, ingrandirle per osservarle nei minimi particolari, fare comparazioni e creare persino la vostra personale collezione di preferiti cogliendo le opere come fiorellini.

Comodamente seduti davanti al pc potrete esplorare, guardare e riguardare ma soprattutto ingrandire fino all’inverosimile alcune tra le opere d’arte più belle al mondo, per studiarle ed ammirarle fino nei minimi particolari dato che l’alta risoluzione della riproduzione ve lo permette. I cinesi ringraziano.

Lees verder

Amicitalia.nl: netwerk voor liefhebbers van de Italiaanse taal en cultuur

Amicitalia, oftewel vrienden van Italië, is een netwerk van en voor mensen die ‘iets’ met Italië hebben. Amicitalia.nl wil een ‘social network’ zijn voor liefhebbers van de Italiaanse taal en cultuur.

Amicitalia biedt een blog met informatie over films en tentoonstellingen, cursussen en boeken, als het maar Italiaanse cultuur is. Ook grote internationale tentoonstellingen en handige moderne apps voor je smartphone zijn er ook te vinden, naast wijnproeverijen en kooklessen. Elke evenement, tip, info die iets te maken heeft met Italië en die de Amici kan interesseren heeft op de Amicisite zijn plek.

Op aanvraag van een (steeds groter) groep liefhebbers van de Italiaanse taal, organiseert Amicitalia conversatielessen. Gevorderde taalliefhebbers kunnen hun spreekvaardigheid elke week aanscherpen tijdens de lessen met een Italiaanse docente. Ter aanvulling van de lessen, worden teksten, onderwerpen en vragen over taal en grammatica via een speciale blog behandeld: Italiaans Online.

Verder organiseert Amicitalia elke maand een kunstlezing. Het programma van de komende lezingen kunt u hier vinden. De lezingen worden via de nieuwsbrief aangekondigd. Schrijf je in!

Om actief mee te doen met het online netwerk, meld je dan aan als gebruiker van de site via onderstaand formulier. Om mee te doen gelden er twee voorwaarden:

1) een band met Italië hebben (het liefst ook Italiaans kunnen spreken)

2) akkoord gaan met het reglement en de algemene voorwaarden van deze site

Meld je aan:

[Form id=”3″]

 

Vedi caro amico

Mi viene spontaneo pensare alla famosa canzone di Lucio Dalla, ‘caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’…’ una canzone molto attuale. Questo blog s’ispira soprattutto alla frase:

vedi caro amico cosa si deve inventare
per poterci ridere sopra,
per continuare a sperare.

E’ una canzone bellissima per aprire questo blog tutto italiano, per questo non vi resta che ascoltarla mentre io preparo il prossimo articolo. Lees verder

REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AMICITALIA (2012)

1. Doel van Amicitalia.nl

De website Amicitalia.nl is een virtuele ontmoetingsplek voor het uitwisselen van informatie over Italië en de Italiaanse cultuur. De site is informatief van aard en kondigt ook evenementen en activiteiten aan die interessant zijn voor haar netwerk. Amicitalia.nl publiceert informatie en tips over Italië op vrijblijvende basis en heeft niet als doel selectief producten of diensten te promoten, tenzij deze interessant voor het netwerk worden geacht. Wel worden de activiteiten en diensten van Amicitalia.nl via de site aangekondigd, bijvoorbeeld taalcursussen en lezingen. Alle activiteiten zoals lezingen, workshops en cursussen hebben als onderwerp Italie of de Italiaanse taal en cultuur. Om praktische redenen i.v.m. organiseren van lezingen en cursussen is Amicitalia.it nu officieel ingeschreven bij de KvK met nummer: 54616972.

2. Netwerklid worden

Leden van het netwerk van Amicitalia zijn gebruikers van de site amicitalia.it en van haar online social netwerk. Zij ontvangen een wachtwoord en gebruikersnaam waarmee ze toegang krijgen tot het besloten gedeelte van de site. Het lidmaatschap is gratis en kan worden aangevraagd via een on-line formulier op de website. De leden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief met aankondigingen van activiteiten en mogen meedoen aan borrels, bijeenkomsten en evenementen die Amicitalia organiseert. Verder probeert Amicitalia ook nuttige informatie en diensten te bieden die betrekking hebben met Italië of de kennis van de taal, land en cultuur.

Om lid te kunnen gelden er twee voorwaarden:

1) een band met Italië en/of kennis van het Italiaans

2) akkoord gaan met de onderhavige algemene voorwaarden van Amicitalia.nl (2012)

3. Auteurs- en eigendomsrechten van de site

De website Amicitalia.it is eigendom van Amicitali.nl (eerder Webtotum) en door deze bedacht, ontworpen en beheerd.

Het copyright van de door haar gepubliceerde teksten, foto’s en grafisch ontwerp is van Amicitalia.nl, tenzij anders vermeld. De auteursrechten van de teksten, filmpjes, foto’s en overig audio-visueel materiaal die door Amicitalia e haar leden en gebruikers wordt gepubliceerd berusten bij de respectievelijke auteur, zoals vermeld op de site (bron) of via het embedden van een link (bv. bij foto’s of youtube-filmpjes).

In geval van onbehoorlijk gebruik of misbruik van de informatie door derden, kunnen leden ten allen tijde een gegronde klacht bij de beheerder van de site indienen om de informatie te laten verwijderen of toegang tot de site aan een of meer gebruikers te ontzeggen. Copyrightschendingen worden niet getolereerd.

4. Disclaimer

Amicitalia en de sitebeheerder zijn nimmer verantwoordelijk voor de teksten, commentaar of informatie die op de site door leden wordt gepubliceerd. Amicitalia zal zich inspannen om zoveel mogelijk deze informatie kritisch te selecteren naar relevantie voor de site. De leden worden geacht hun advertentie(s) zelf op juistheid te controleren en regelmatig de advertentie te updaten in geval van wijzigingen.

Amicitalia kan in ieder geval nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die in advertenties wordt getoond c.q. verspreid en voor handelingen, verbintenissen, contracten, verplichtingen of schadeclaims die hieruit direct of indirect voortvloeien, inclusief de verhuur of ruil van woningen en evt. schadeclaims.

Amicitalia behoudt zich het recht voor onwelgevallige opmerkingen te verwijderen en eventueel de gebruiker te verwijderen van haar systeem.

5. Het plaatsen van advertenties

a. Leden kunnen een of meer advertenties plaatsen op de site in het daartoe bedoelde gedeelte.

b. De advertenties zijn toegankelijk voor de leden en het publiek tenzij anders bepaald en zijn voor particulieren gratis.

c. Commerciële advertenties of reclame voor eigen onderneming zijn toegestaan. Hiervoor kan een vergoeding worden afgesproken. Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact met de sitebeheerder op. In ieder geval gelden bovengenoemde minimum eisen ook voor bedrijven.

d. De beheerder van de site houdt zich het recht ten allen tijde advertenties of commentaar die commerciële inhoud heeft van de site verwijderen of weigeren als deze niet passend zijn. Voor commerciële advertenties geldt dit ook in geval van wanbetaling. De beheerder van de site heeft recht om toegang tot de site te weigeren aan gebruikers die niet het reglement of de algemeen geldende fatsoenregels hanteren in het omgaan met andere gebruikers. De beheerder van de site houdt zich het recht gebruikers te verwijderen die blijken niet aan eerder genoemde basisvoorwaarden te voldoen.

e. Via de site worden in het algemeen geen producten verkocht. Het is wel mogelijk voor de leden om tijdelijk hun producten te introduceren of presenteren aan de andere leden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

– de producten moeten van echte Italiaanse oorsprong zijn
– hiervoor moet een aanbiedingsprijs gelden of een exclusief voor leden samengesteld voordelig pakket zijn
– de aanbieding dient tijdelijk te zijn met een maximum van 1 maand
– de aanbieder dient zelf voor de verkoop, promotie en levering te zorgen

6. Activiteiten

De leden kunnen meedoen aan activiteiten die van tijd tot tijd door een of meer leden worden voorgesteld. Om hiervan op de hoogde te blijven kunnen zij zich inschrijven aan een van de gebruikersgroep, aanmelden voor de nieuwsbrief of op de site kijken. Sommige activiteiten zoals diners, borrels, wijnproeverijen en groepsbezoeken zullen ook georganiseerd worden via Amicitalia. De etv. kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer zelf die zelf voor de reservering en betaling moeten zorgen. Amicitalia biedt geen bemiddelings-, boekings- of reserveringsdiensten en betaalt geen voorschot namens de netwerkleden.

7. Privacy

De gegevens en de informatie die gepubliceerd worden, zijn opgeslagen met als doel de leden te informeren en in contact te brengen en de nieuwsbrief met eventuele informatie te sturen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven en verwijdering van hun gegevens aanvragen door een e-mail te sturen aan Amicitalia of door het invullen en mailen van onderstaand contactformulier.

[Form id=”1″]

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten, workshops, cursussen en lezingen

Inschrijving

Inschrijven voor lezingen en workshops kan alleen via email ( info@amicitalia.nl) en niet telefonisch of mondeling. Mondelingen aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Voorwaarden voor deelname

Tenzij anders vermeld, zijn alle activiteiten voor iedereen bestemd. Sommige activiteiten kunnen wel alleen voor de leden van Amicitalia zijn,  in dit geval is deelname voorbehouden aan de leden, die zich hebben aangemeld als lid via de site.

Betaling

Het workshop-/ lezing- /cursusgeld dient bij voorkeur bij vooruitbetaling te worden voldaan, na de bevestiging van inschrijving, op rekeningnummer:
5797090 t.n.v. Amicialia in Hilversum.
Contante betaling is in principe wel mogelijk bij het ophalen van de entreebewijs, minstens 30 min. voor aanvang van de workshop, lezing of cursus. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een lezing of workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist het bestuur naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

Annulering door de deelnemer is tot 8 dagen voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursus- of lezingbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest, of het bedrag als tegoed voor een andere activiteit wil houden. Dit moet binnen een redelijke termijn worden doorgegeven.
Bij annulering door de deelnemer na 1 week vóór de startdatum van de lezing/workshop bedragen de annuleringskosten € 15,- (of 10% van het cursusgeld als dat hoger is). U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! door een email te sturen aan info@amicitalia.nl. Na aftrek van de annuleringskosten wordt het resterende bedrag gerestitueerd.

Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

Doneren

U kunt er ook voor kiezen het bedrag aan Amicitalia te doneren voor een bepaalde activiteit (bijv. kindeworkshop of netwerkbijeenkomst).

Amicitalia kan uw bijdrage goed gebruiken om leuke dingen te organiseren.

Spontane donaties zijn altijd welkom, u kunt ze overmaken op rekeningnummer 5797090 t.n.v. Amicialia in Hilversum.

Mille grazie!

© 2020 Amicitalia.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑