Inleiding

In dit document vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de site www.amicitalia.nl en haar activiteiten. Datum laatste wijziging: 15 april 2017.
Snelle links:

Cookiewetverklaring

Lees hier de volledige privacyverklaring.

Deze website en aangesloten websites op dezelfde adres gebruiken cookies voor:

  • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taalvoorkeuren
  • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
  • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan om ervoor te zorgen dat inloggegevens niet elke keer opnieuw moeten worden ingevoerd;
  • Het mogelijk maken op onze website een reactie te geven op bepaalde artikelen.
  • Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten (webstatistieken)
    zoals het aantal unieke bezoekers, tijdsduur van het bezoek, pagina’s di gekeken werden;
  • Advertenties: als er advertenties worden getoond (op dit moment niet) zijn cookies nodig om er gerichte advertenties te tonen
  • Social-media: cookies om de inhoud van onze website te delen via social media, om te reageren, communiceren en het delen van content via Facebook, YouTube, Hyves, Twitter of andere sociale media.

Tip over cookies: uw browserinstellingen

Indien je helemaal niet wilt dat websites bij jou cookies plaatsen, dan kan je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je in je browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren of cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je daarvoor kiest, zal je vele website niet kunnen bezoeken.

We raden je aan deze webpagina te blijven raadplegen voor de laatste versie, om te kijken of je je toestemming wilt herzien.

Voorwaarden van deelname aan lezingen en activiteiten

 Inschrijving

Inschrijven voor lezingen en workshops gaat bij voorkeur via email (info@amicitalia.nl) of via het online-formulier.

Voorwaarden van deelname

Tenzij anders vermeld, zijn alle activiteiten voor iedereen bestemd. Sommige activiteiten zoals borrels en bijeenkomsten kunnen wel alleen voor de leden van het netwerk van Amicitalia zijn bestemd, in dit geval is deelname voorbehouden aan de leden die zich hebben aangemeld als lid via de site en/of aan de nieuwsletter.

Aansprakelijkheid

Amicitalia stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten, lessen, workshops of lezingen.

Betaling

Het workshop-/ lezing- /cursusgeld dient bij voorkeur bij vooruitbetaling te worden voldaan, na de bevestiging van inschrijving, op rekeningnummer: NL56 INGB 0005797090  t.n.v. Amicitalia in Hilversum.

Contante betaling is in principe wel mogelijk bij het ophalen van de entreebewijs. Afhalen graag minstens 30 min. voor aanvang van de workshop, lezing of cursus. Betalingen van lessen dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een lezing of workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de organistatie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

Annulering van cursus/workshop: annulering mogelijk tot 7 dagen voor de startdatum van de cursus of workshop zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursus- of lezingsgeld worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest, of het bedrag als tegoed voor een andere activiteit wil houden. Dit moet binnen een redelijke termijn worden doorgegeven.
Bij annulering door de deelnemer na 1 week vóór de startdatum van de cursus/workshop bedragen de annuleringskosten € 15,- (of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).

U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! door een email te sturen aan info@amicitalia.nl. Na aftrek van de eventuele annuleringskosten wordt het resterende bedrag gerestitueerd.

Annulering van betaalde lezingsabonnementen: annulering mogelijk tot 14 dagen voor de startdatum de eerste lezing in uw abonnement. Reeds betaalde lezingsgelden worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest, of het bedrag als tegoed houdt voor een vervangende activiteit of lezing. Bij eventuele langdurige ziekte kunnen we mogelijk een oplossing vinden, neem contact op. U kunt uw kaartjes ook aan iemand anders geven (graag melden).

Annulering van losse kaartjes: annulering en restitutie mogelijk als u binnen 7 werkdagen voor de datum van de betreffende lezing afzegt. U kunt uw kaartje(s) ook aan iemand anders geven (graag melden).

U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch! door een email te sturen aan info@amicitalia.nl. Na aftrek van de annuleringskosten wordt het resterende bedrag gerestitueerd.

Begrippen

Introducee: soms is het toegestaan om introducees gratis mee te nemen naar een lezing. Introducees zijn personen die voor het eerst bij de lezing komen. We vertrouwen dat u hiermee eerlijk omgaat.

Abonnementen: Bestelling en aankoop van meer kaartjes tegen een gereduceerde tarief. De tarieven worden op de site en in de nieuwsbrief aangekondigd.

Reserveren: Bestelling van een meer kaartjes online, via email of telefoon. Uw reservering en uw plaats is definitief als u betaald heeft.

Voorwaarden voor de conversatielessen Italiaans

A. Inschrijving

1.       Inschrijven: via het contactformulier op de website www.italiaansonline.nl, telefonisch (035-6834082) of via email door het inschrijfformulier of uw gegevens aan ons te zenden.

2.       Je kunt kiezen om voor de gehele cursus in te schrijven of losse lessen te nemen of een bundel van 5 losse lessen te kopen. De data van de lessen worden vooraf afgesproken. De losse lessen kosten 15 euro per les, 5 lessen 70 euro, cursus van 10 lessen voor 125 euro.

3.       De cursussen beginnen op de in het cursusprogramma aangegeven datum, tijd en plaats. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van plaatsing en overige informatie.

4.       Amicitalia behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling.  Je ontvangt daarover tijdig bericht. Eventueel betaald cursusgeld wordt binnen 10 dagen teruggestort.

5.       Cursisten kunnen altijd bij elke les instromen, mits aan de niveaueisen wordt voldaan en op voorwaarde dat er nog ruimte is in een groep. Het wordt vooraf een agenda vastgesteld waarop u kunt aangeven op welke lessen u aanwezig wilt zijn. Dit geldt als een reservering. Als u niet tijdig afzegt wordt de les in rekening gebracht. U dient uiterlijk 3 uur voor de les af te melden. Bij ziekte graag met spoed doorgeven op tel. 035-6834082.

B. Lessen en cursussen Italiaans

1.       Na de eerste les bestaat de mogelijkheid om in overleg de docent te switchen van groep, op voorwaarde dat er ruimte is in de groep.

2.       Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn en waarvoor al betaald is, worden aan het einde van de cursus ingehaald tijdens 2 reserve data die ingepland zijn. Echter afgesproken lessen kunnen niet worden ingehaald als u niet tijdig (1 dag vooraf) afzegt, of u niet meldt bij de docente dat u ziek bent.

3.       Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties  komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van de betreffende locatie gelden. Een vakantierooster is in de cursusprogramma aangegeven.

C. Betaling

1.       Bij het voortijdig (gemotiveerd) afbreken van de cursus is restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld mogelijk met annuleringskosten van 15 euro.

2.       Strippenkaarten van 10 losse lessen worden niet meer verstrekt. Als u nog in bezit bent van een strippenkaart kunt u gebruiken voor een lezing of een workshop, u dient wel de strippenkaart te laten zien. Na een jaar vanaf uitgiftedatum is restitutie niet meer mogelijk. De geldigheid van de strippenkaart kan worden verlengd en is bruikbaar voor lessen en activiteiten van Amicitalia. Strippenkaarten zijn persoonlijk maar kunnen t.b.v. derden worden gebruikt (mits doorgegeven aan Amicitalia) bijv. om entree naar een lezing te betalen.

3.       Het lesmateriaal zal in overleg door de docente besteld worden en dient door de cursist zelf te worden betaald.

4.       Bij annulering kan het betaalde cursusgeld of lesgeld omgezet worden in tegoed voor een andere activiteit (workshop of lezing) of, met aftrek van € 15,00 administratiekosten, terugbetaald. Het aangeschafte lesmateriaal wordt niet retour genomen.

D. Gebruik strippenkaart/lessenbundels kopen
Sinds januari 2014 worden geen strippenkaart uitgegeven.  Met de nog geldige strippenkaarten kunt nog deelnemen aan de conversatielessen, workshops en lezingen die aangeboden worden via Amicitalia.nl. Bij elke les zet je zelf de datum van de les op je strippenkaart.

Lezingen reserveren/aanmelden: Voor elke activiteit graag vooraf aanmelden en aangeven dat je een strippenkaart wilt gebruiken

Conversatielessen: Het wordt vooraf een agenda vastgesteld waarop u kunt aangeven op welke lessen u aanwezig wilt zijn. Dit geldt als een reservering. Als u niet tijdig afzegt wordt de les in rekening gebracht. U dient uiterlijk 3 uur voor de les af te melden. Bij ziekte graag met spoed doorgeven op tel. 035-6834082.

D. Aansprakelijkheid

1.       Amicitalia stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de van haar uitgaande activiteiten, lessen, workshops of lezingen.

E. Overig

1.       Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij Amicitalia.

2.       Oneens/klachten: eventuele klachten of problemen willen we graag op een amicale manier oplossen. Bent u niet tevreden over iets?
Laat het maar gewoon weten!

Algemene bepalingen

1. Doel van Amicitalia.nl

De website Amicitalia.nl is ontstaan als een virtuele ontmoetingsplek voor het uitwisselen van informatie over Italië en de Italiaanse cultuur (toen FB nog niet zo populair was). De site is daarna ontwikkeld als informatieve blog en kondigt ook evenementen en activiteiten aan die interessant zijn voor haar netwerk van Italië-liefhebbers.

De activiteiten en diensten van Amicitalia.nl worden via de site en de nieuwsbrief aangekondigd. We organiseren: taalcursussen Italiaans, kunstlezingen, kookworkshops en informele ontmoetingen. De meeste activiteiten hebben als onderwerp Italië of de Italiaanse taal en cultuur. Amicitalia.it officieel ingeschreven in het KvK-handelregister onder nummer: 54616972.

Taalcurssussen en taaldiensen in het Italiaans worden via de site Italiaans Online aangeboden.

2. Netwerklid worden

Leden van het netwerk van Amicitalia zijn gebruikers van de site amicitalia.it en van haar online social netwerk. Het lidmaatschap is gratis en kan worden aangevraagd via een on-line formulier op de website. De leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met aankondigingen van activiteiten en mogen meedoen aan borrels, bijeenkomsten en evenementen die Amicitalia organiseert. Verder probeert Amicitalia ook nuttige informatie en diensten te bieden die betrekking hebben met Italië of de kennis van de taal, land en cultuur.

Om lid te kunnen gelden er twee voorwaarden:

1) een band met Italië en/of kennis van het Italiaans

2) akkoord gaan met de onderhavige algemene voorwaarden van Amicitalia.nl (2014-2015)

3. Auteurs- en eigendomsrechten van de site

De website Amicitalia.it is eigendom van Amicitali.nl (eerder Webtotum) en door deze bedacht, ontworpen en beheerd.

Het copyright van de door haar gepubliceerde teksten, foto’s en grafisch ontwerp is van Amicitalia.nl, tenzij anders vermeld. De auteursrechten van de teksten, filmpjes, foto’s en overig audio-visueel materiaal die door Amicitalia e haar leden en gebruikers wordt gepubliceerd berusten bij de respectievelijke auteur, zoals vermeld op de site (bron) of via het embedden van een link (bv. bij foto’s of youtube-filmpjes).

In geval van onbehoorlijk gebruik of misbruik van de informatie door derden, kunnen leden ten allen tijde een gegronde klacht bij de beheerder van de site indienen om de informatie te laten verwijderen of toegang tot de site aan een of meer gebruikers te ontzeggen. Copyrightschendingen worden niet getolereerd.

4. Disclaimer

Amicitalia en de sitebeheerder zijn nimmer verantwoordelijk voor de teksten, commentaar of informatie die op de site door leden wordt gepubliceerd. Amicitalia zal zich inspannen om zoveel mogelijk deze informatie kritisch te selecteren naar relevantie voor de site. De leden worden geacht hun advertentie(s) zelf op juistheid te controleren en regelmatig de advertentie te updaten in geval van wijzigingen.

Amicitalia kan in ieder geval nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie die in advertenties wordt getoond c.q. verspreid en voor handelingen, verbintenissen, contracten, verplichtingen of schadeclaims die hieruit direct of indirect voortvloeien, inclusief de verhuur of ruil van woningen en evt. schadeclaims.

Amicitalia behoudt zich het recht voor onwelgevallige opmerkingen te verwijderen en eventueel de gebruiker te verwijderen van haar systeem.

5. Het plaatsen van advertenties

a. Leden kunnen een of meer advertenties plaatsen op de site in het daartoe bedoelde gedeelte.

b. De advertenties zijn toegankelijk voor de leden en het publiek tenzij anders bepaald en zijn voor particulieren gratis.

c. Commerciële advertenties of reclame voor eigen onderneming zijn toegestaan. Hiervoor wordt een vergoeding worden afgesproken. Voor meer informatie over de mogelijkheden neem contact met de sitebeheerder op. Zowel commerciele als privè advertenties dienen toepasselijk te zijn en pertinent aan de aard en het onderwerp van de site.

d. De beheerder van de site houdt zich het recht ten allen tijde advertenties of commentaar die commerciële inhoud heeft van de site verwijderen of weigeren als deze niet passend zijn. Voor commerciële advertenties geldt dit ook in geval van wanbetaling. De beheerder van de site heeft recht om toegang tot de site te weigeren aan gebruikers die niet het reglement of de algemeen geldende fatsoenregels hanteren in het omgaan met andere gebruikers. De beheerder van de site houdt zich het recht gebruikers te verwijderen die blijken niet aan eerder genoemde basisvoorwaarden te voldoen.

e. Via de site worden in het algemeen geen producten verkocht. Het is wel mogelijk voor de leden om tijdelijk hun producten te introduceren of presenteren aan de andere leden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

– de producten moeten band met Italie te hebben
– een aanbiedingsprijs moet een exclusief voor leden samengesteld voordelig pakket zijn
– de aanbieding dient tijdelijk te zijn
– de aanbieder dient zelf voor de verkoop, promotie en levering te zorgen

6. Activiteiten

De leden kunnen meedoen aan activiteiten die van tijd tot tijd door een of meer leden worden voorgesteld. Om hiervan op de hoogde te blijven kunnen zij zich inschrijven aan een van de gebruikersgroep, aanmelden voor de nieuwsbrief of op de site kijken. Sommige activiteiten zoals diners, borrels, wijnproeverijen en groepsbezoeken zullen ook georganiseerd worden via Amicitalia. De etv. kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer zelf die zelf voor de reservering en betaling moeten zorgen. Amicitalia biedt geen bemiddelings-, boekings- of reserveringsdiensten en betaalt geen voorschot namens de netwerkleden.

7. Privacy en uitschrijven

De gegevens en de informatie die gepubliceerd worden, zijn opgeslagen met als doel de leden te informeren en in contact te brengen en de nieuwsbrief met eventuele informatie te sturen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming en worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven en verwijdering van hun gegevens aanvragen door een e-mail te sturen aan Amicitalia of door het invullen van het contactformulier met vermelding van ‘uitschrijven’. Als u de nieuwsbrief ontvangt, kunt u ook op elk moment uitschrijven door op een link onderaan de nieuwsbrief te klikken.